Slider

[futbol][futbol]

19 Mar 2013

Yazıyı Kim İcat Etti?

     Yazı ilk olarak M.Ö. 3200 yıllarında Sümerler tarafında bulundu. Bilinen alfabeye dayalı ilk yazı sistemi Sümerlere aittir. İlk yazıları şekiller üzerine kuruluydu, yani karşılarına çıkan her varlık ve olay için bir şekil kullandılar.

     Sümerce bazı özellikleri bakımından Ural-Altay grubu dilleriyle benzerlik gösterse de bu gruba dahil edilemez. Bugün yapılan pek çok araştırma Sümerce'nin Hint Avrupa Dil Ailesi'nden çok sondan eklemeli yapısı sebebiyle Japonca, Korece, Moğolca ve Türkçe ile yakın olduğunu görüşüne varmıştır.

0 yorum:

Yorum Gönder